Såg ett veterinärprogram om hundar som hade svåra sår. Veterinären gjorde såromslag med flytande honung. Detta skulle bytas varje dag och enligt dem så var det väldigt effektivt. De hällde flytande honung på en kompress och la det direkt på såren.  Honung är bakteriedödande!

Tags: ,

One Response to “Honung har många bra egenskaper”

  1. S.R-lilja Says:

    Idag använder två dussin sjukhus i Tyskland honung som en del av deras behandling av sår.

    Observera att Den honung som Bonn University Children’s Clinic använder är en särskild honung avsedd för medicinskt bruk. Skillnaden mellan denna honung och vanlig honung är kontrollerad hygien under tillverkning och utökad kvalitetskontroll.

    Detta nämndes inte i veterinärprogrammet. De påpekade bara att det var flytande honung. Men vill man vara riktigt säker på att honungen är ren, så kommer här en länk till en nätbutik. http://www.swevet.se/Sortiment/forbrukningsmaterial/testmaterial/medicinsk-honung

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu