Larmnummer

Kontakta veterinär/djursjukhus om det är brådskande eller om ditt djur är allmänpåverkat.

Djurambulansen finns inte på alla orter men kolla gärna med deras larmnummer som är öppet dygnet runt. Bli stödmedlem så kanske du kan påverka en utökning av deras tjänster. Djurambulansen: 0733 999 112 

•Sjukvårdsupplysning för djur kan du få under jourtid från
Agrias telefonveterinär tel: 0900-100 51 61
Öppet vardagar kl 16.00 – 24.00, helger kl 07.00 – 24.00.
Obs! Samtalet kostar 25 kr

 

•Har du frågor om djurläkemedel kan du ringa Läkemedelsupplysningen
tel: 0771 – 46 70 10  Öppet vardagar kl 08.00 – 20.00.

Tänk på

  • att läkemedel avsedda för människa, inte ska ges till djur om inte veterinär rekommenderat detta.
  • att läkemedel eller ohyremedel avsedda enbart för ett visst djurslag, inte ska ges till andra djurslag om inte veterinär rekommenderat detta. Vissa fästingmedel avsedda för hundar, kan till exempel vara livsfarliga för katter!

 

 Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation – dygnet runt

Ring 08 – 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar – dagtid

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu